Home » , » 马来西亚捐血者可以享有的福利

马来西亚捐血者可以享有的福利
捐血不但可以救人一命,而且对于捐血者自己的身体健康也有益处,包括了促进身体健康、减低患心脏疾病机率、降低患癌风险等等。


马来西亚卫生部为了鼓励民众捐血,推出了一系列的福利,捐血者在政府医院可以享有免费医药护理、免费门诊免费、住院费等等的福利哦。


定期捐血,把捐血变成一种习惯。不妨邀请您的家人和朋友一同捐血,不但有健康益处,也能为社会做出贡献,拯救生命。

马来西亚捐血者的福利:
(若翻译错误,以马来文为准)


捐血1次
免费外诊 (不包括X光及手术) 及 第二级病房,有效期长达4个月从最后捐血日算起.
Percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan (tidak termasuk bayaran X-ray dan pembedahan) dan wad kelas dua untuk tempoh *4 bulan.


捐血2次(12个月内)
免费B型肝炎疫苗注射
Percuma suntikan pencegahan Hepatitis B


捐血2~5次
免费外诊 及 第二级病房,有效期长达4个月从最后捐血日算起.
Percuma  rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan dan wad kelas dua untuk tempoh *4 bulan.


捐血6~10次
免费外诊长达1年 及 第二级病房长达6个月 ,有效期长达6个月从最后捐血日算起.
Percuma rawatan pesakit luar selama *1 tahun dan rawatan perubatan kelas dua untuk tempoh *6 bulan.


捐血11~15次
免费外诊长达2年 及 第二级病房,有效期长达1年从最后捐血日算起.
Percuma rawatan pesakit luar selama *2 tahun dan rawatan perubatan dan wad kelas dua untuk tempoh *1 tahun.


捐血16~20次
免费外诊长达2年 及 第二级病房,有效期长达2年从最后捐血日算起.
Percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan dan wad kelas dua untuk tempoh *2 tahun.


捐血21~30次
免费外诊长达3年 及 第二级病房,有效期长达3年从最后捐血日算起.
Percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan dan wad kelas dua untuk tempoh *3 tahun.


捐血31~40次
免费外诊长达4年 及 第一级病房,有效期长达4年从最后捐血日算起.
Percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan dan wad kelas satu untuk tempoh *4 tahun.


捐血41~50次
免费外诊长达6年 及 第一级病房,有效期长达6年从最后捐血日算起.
Percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan dan wad kelas satu untuk tempoh *6 tahun.


捐血超过50次 / (或捐血小板150次以上)
免费外诊长达10年 及 第一级病房,有效期长达10年从最后捐血日算起.
Percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan dan wad kelas satu untuk tempoh 10 tahun dan wad kelas dua seumur hidup selepas 10 tahun di wad kelas satu.


注意,每次捐血时,记得要出示你的捐血簿子,让相关工作人员签名或者贴上标签。所有捐血者必须出示捐血簿子方可享有以上优待。


除了以上的优惠,现在很多社团或组织举办捐血活动时,都会附送很多赠品,如免费雨伞、米、等等的物品。所以既然捐血有那么多的好处,记得要去捐血啦~0 意見 :

張貼留言

若有任何疑问,可以在此留言。