Home » » 注册成为大马选民的方法

注册成为大马选民的方法
目前马来西亚的选举条例规定,只有21岁以上而且有去注册成为选民的人士,才有资格投票。在刚刚过去的第十四届全国大选之中,全国共有360万名年满21岁或以上,但基于不曾去注册选民,因此无缘在第14届全国大选投下神圣的一票,当中更以年轻人居多!


而这次的选举教会我们的是,你手中的一票真的可以改变未来!虽然2018年第十四届全国大选已经落幕,但你永远不知道下次的大选将在什么时候举行,或许你的地区将基于各项原因而举行补选。因此各位还没有注册成为选民的人士,记得尽快的去注册啦!


有些人士或因为怕麻烦,而懒得去登记成为选民。但其实登记选民是一件很容易的事情、登记选民是一件很容易的事情、登记选民是一件很容易的事情。重要的事情要讲3遍!


想要登记成为选民,其实最简单的方法,就是携带身份证,去到附近的邮政局,要求登记成为选民,这过程花几分钟就能搞定!


马来西亚登记成为选民的方法:

- 携带身份证MyKad

- 前往各个登记处,如邮政局或政党相关部门

- 向柜台人员说明你要登记成为选民(Dafter Pemilih)

- 简单填写表格后,就完成了选民登记(有些登记处会帮你填写表格)

- 记得向相关人员索取表格副本,证明自己已经登记成为选民


哪里可以登记成为选民?

- Ibu Pejabat SPR Putrajaya(选举委员会办事处)

- Pejabat Pilihan Raya Negeri

- Pejabat Pos Berkomputer Terpilih(邮政局)

- Pejabat Daerah/Majlis Daerah(市议会)

- Program Out-Reach SPR

- Penolong Pendaftar yang dilantik oleh SPR

- 其他,如政党所举办的登记选民运动


注册成为选民需要什么资格?

- 只要是大马公民,21岁或以上 (必需过21岁生日),就可以注册成为选民。


登记选民需要携带的文件:

- 仅仅需要携带身份证


登记选民需要付费吗?

- 登记成为选民是免费的


如果登记为选民,没去投票的话,投票资格会不会被取消,或者被处罚?

- 不会


如果现在已经30多岁甚至40多或50多岁,还可以注册成为选民吗?会被处罚吗?

- 不会


你将被分配到哪个选区?

- 将依据你的身份证上的地址


要如何知道自己已经是合格选民?

浏览https://pengundi.spr.gov.my/,输入你的身份证号码

- 如果显示" Rekod Tidak Ditemui", 表示你还不是选民。

- 如果显示"SEDANG DIPROSES", 表示SPR已经在处理你的申请,你不需要再注册成为选民

- 如果显示你的选民资料,表示你已经是合格选民,你不需要再注册成为选民。那你将可以查询你的选民个人资料,包括你的选区等等。


注意事项:登记成为选民后,不意味着你即刻就可以投票,一般上都需要等待大约几个月或半年的时间,你的名字才会被列入选民册里。1 意見 :

  1. 如果要换去其他州投票呢,应该怎么做呢???

    回覆刪除

若有任何疑问,可以在此留言。